1 ILS = 1.07 PLN
המוזיאון, שנבנה בהתאמה לסטנדרטים העולמיים המעולים ביותר, נפתח בדיוק ביום ציון פריצת מרד ורשה, אשר שינה לעד, לא רק את תולדות ורשה עצמה, אלא גם את תולדותיה של מלחמת העולם השנייה, בהופכו לסמל מאבק העם הפולני בעבור מולדתו.
 
מוזיאון מרד ורשה 1944 תופס שטח של למעלה מ-3000 מטר מרובע מתחנת הכוח הישנה של מערכת החשמליות. תוכלו לצפות בלמעלה מ-1000 מוצגים, 1500 תמונות וסרטים. אך אין זהו מוזיאון רגיל, אין הוא מיועד לביקור סתם, אלא לחוויה ממש. ניתן לחוש את אקלימו של הן המאבק והן חיי היומיום בכל אחד מאותם 63 ימי מאבק, גבורה, שליחות... זהו מקום בלתי רגיל, המחבר הרמונית בין הזיכרונות הכואבים של אותם זמנים בסיוע  טכנולוגיות עדכניות, מולטימדיה ומחשבים. הודות לאמצעים אלה, יכול כל הנכנס למוזיאון, לעבור שינוי עמוק עד צאתו. שינוי בעקבות היסטוריה
אמיתית, היסטוריה מחרידה, אך יחד עם זאת, גם היסטוריה יפהפייה.
 
 
במוזיאון מרד ורשה מתקיימות כמו כן פעילויות מדעיות וחינוכיות המוקדשות לתולדות המרד והמחתרת הפולנית. הוא מחבר את ההיסטוריה עם זמננו אנו ואתר זיכרון עם אמצעי תצוגה עכשוויים. בצורה כזאת דואג המוזיאון להטמיע אירועים שהתרחשו לפני למעלה מ-70 שנים בזיכרון הלאומי העכשווי ומקנה ידע על המצב הבינלאומי ששרר בעת ההחלטה על המרד. באמצעות שימוש נרחב באמצעי קול ושמע אינטראקטיביים, הפועלים סוגסטיבית על רגשות, יוצר המוזיאון את האווירה אותה חשו המורדים. הוא מציג את מהלך ההתרחשויות הצבאיות, חיי היומיום של המורדים ובני ורשה, וכן את השלב הסופי, יציאת החיילים והעם מהעיר החרבה. צורת התצוגה מוטעמת בראש וראשונה לנוער. כמו כן המוזיאון מסביר את האספקטים השונים של תולדות אותה תקופה, מאפשר להבין את הסיבות להתחלת תחילת הפעולה "סערה", הסיבות למרד ועל קורבנות המרד, ממחיש את מציאות פולין שלאחר המלחמה ומספר על גורלות המורדים במהלך בתקופה הקומוניסטית.
 
מוזיאון מרד ורשה
רחוב גז'יבוסקה 79
 00-844, ורשה

www.1944.pl  

 

תכנן חופשה

תכנן טיול
?כמה אנשים
1
?לכמה זמן
2 ימים

הרשם לניוזלטר